Honning Indlevering

Honning Indlevering Hos Vokshuset:

Vi tager ikke imod honning for nuværrende!

 

At indlevere honning til salg betyder at biavleren kontakter os og fortæller at man gerne vil indlevere honning. På den måde sikrer man sig at der en af os i butikken som kan tage imod honning.

Vi modtager kun honning fra biavlere der er registeret i

Det Centrale Bigårdsregister. (CBR-Nr.) 

Dette er et krav fra Fødevarestyrelsen og er med til at sikre fødevaresikkerheden og sporbarheden. Honning modtages kun i fødevaregodkendt emballage. På selve spanden SKAL der stå slyngedato og CBR-Nr (Det Centrale Bigårdsregister)

Vi vil samtidigt bede om at der bliver lavet en mindre referenceprøve fra hvert parti. Det kan være f.eks. 100 gram i bæger/glas beregnet til fødevare som lukkes tæt. Mærket med biavlers navn samt dato for hvornår det er slynget/presset. Dette er endnu er tiltag for at sikre fødevaresikkerheden. Det betyder dog ikke at man nu er underlagt kontrol af slyngerum mm. fra fødevarestyrelsen.

Vi tager kun honning ind i kommission. Det betyder at biavleren udbetales når honningen er solgt fra vores lager. Ventetiden på udbetalingen afhænger selvfølgelig af mængden af honning samt i hvilken grad vi sælger honning i pågældende periode.

Afregning for de første 100 kg. og derunder. Vil forblive på kundekontoen og kan således bruges til køb i butikken eller til rammevask.

Der udtages prøve af den indleverede honning til analyse. Forefindes der pesticid rester eller andre forhøjede værdier i honningen, eller den gærer under omsmeltning, returneres denne uden betaling til biavler. Gæret Honning kan afhentes af registreret biavler.