Honning Indlevering

>

Honning Indlevering Hos Vokshuset:

 

At indlevere honning til salg betyder at biavleren kontakter os og fortæller at man gerne vil indlevere honning. På den måde sikrer man sig at der en af os i butikken som kan tage imod honning.

Vi modtager kun honning fra biavlere der er registeret i

Det Centrale Bigårdsregister. (CBR-Nr.) 

Dette er et krav fra Fødevarestyrelsen og er med til at sikre fødevaresikkerheden og sporbarheden. Honning modtages kun i fødevaregodkendt emballage. På selve spanden SKAL der stå slyngedato og CBR-Nr (Det Centrale Bigårdsregister)

Vi vil samtidigt bede om at der bliver lavet en mindre referenceprøve fra hvert parti. Det kan være f.eks. 100 gram i bæger/glas beregnet til fødevare som lukkes tæt. Mærket med biavlers navn samt dato for hvornår det er slynget/presset. Dette er endnu er tiltag for at sikre fødevaresikkerheden. Det betyder dog ikke at man nu er underlagt kontrol af slyngerum mm. fra fødevarestyrelsen.

Vi tager kun honning ind i kommission. Det betyder at biavleren udbetales når honningen er solgt fra vores lager. Ventetiden på udbetalingen afhænger selvfølgelig af mængden af honning samt i hvilken grad vi sælger honning i pågældende periode.

Afregning for de første 100 kg. og derunder. Vil forblive på kundekontoen og kan således bruges til køb i butikken eller til rammevask.

Der udtages prøve af den indleverede honning til analyse. Forefindes der pesticid rester eller andre forhøjede værdier i honningen, eller den gærer under omsmeltning, returneres denne uden betaling til biavler. Gæret Honning kan afhentes af registreret biavler.